HISTORIA: Doktor Richard Holtze

Założycielowi i największemu obywatelowi radcy doktorowi R. Holtze ? wdzięczne miasto Katowice.

Te słowa widnieją na nagrobku człowieka, który w znacznej mierze przyczynił się do powstania Katowic oraz ich rozwoju. Richard Holtze jest uważany za jednego z ojców tego miasta, a ulica Mariacka za czasów pruskich oraz okupacji niemieckiej nosiła właśnie jego imię. Kim zatem był i skąd pochodził doktor Holtze, wydający się dziś jedynie zapomnianą kartą w historii naszego regionu?

Z jego osobą można się spotkać w każdej szanującej się pozycji dotyczącej historii oraz rozwoju Katowic. Zaliczany do grona ewangelików, którzy znacząco wpłynęli na rozwój Górnego Śląska, urodził się  9. lutego 1824 roku we wsi Bełk, mieszczącej się pod Rybnikiem. Był bardzo ambitnym człowiekiem, rozumiejącym problemy współczesnego mu świata i starającym się je jak najlepiej rozwiązywać. Dlatego też ukończył medycynę na Uniwersytecie Wrocławskim i przyjechał do Katowic, gdzie na początku 1851 roku, jako pierwszy mieszkaniec tej wsi z wyższym wykształceniem, rozpoczął praktykę lekarza ogólnego.

We wspomnieniach mieszkańców i przyjaciół doktor Holtze jawi się jako osoba aktywna społecznie, oddana swojej profesji oraz idei rozwoju miasta. Oprócz pełnienia obowiązku chociażby radcy sanitarnego, pomagał również ubogim mieszkańcom, udzielając im bezpłatnych porad. A fakt, iż oprócz języka niemieckiego płynnie władał również polskim, jedynie przyczyniał się do wzrostu jego popularności oraz okazywania mu szacunku.

Doktor Holtze zdawał sobie sprawę z potęgi, jaką były odpowiednie wykształcenie oraz szczepienie w ludziach chęci do dalszego rozwoju. Był aktywnym działaczem społecznym i oświatowym ? wraz ze swoim teściem Friedrichem W. Grundmannem zaangażował się w plan rozwoju Katowic. Wspólnie przyczynili się chociażby do otwarcia pierwszego gimnazjum w mieście czy ponadpodstawowej szkoły dla dziewcząt.

Jednak najlepiej doktor Richard Holtze znany jest za swój ogromny wkład w nadanie Katowicom praw miejskich w 1865 roku, po którym to wydarzeniu został mianowany przewodniczącym rady miasta. Cztery lata później przyczynił się do powstania katowickiej loży masońskiej, na której czele również stanął. Zaś w latach 1877-83 pełnił funkcję posła Partii Narodowo-Liberalnej w pruskim parlamencie, nadal silnie działając na rzecz rozwoju regionu Górnego Śląska Wszystkie swoje funkcje piastował aż do dnia śmierci ? 27. stycznia 1891 roku.

Holtze był także znany ze swoich artykułów prasowych ora prac naukowych. Napisał pierwszą monografię oraz analizę miasta, która po dziś dzień stanowi ważne źródło dla wszelkich badań dotyczących historii miasta, a za nagrodę otrzymaną od społeczności Katowic z okazji 25. rocznicy doktoratu ufundował budowę Łaźni Miejskiej, przed którą postawiono w imię uznania oraz podziękowania jego popiersie.

Holtze był przykładem człowieka śląskiej ziemi ? krainy zrzeszającej ludzi wielu narodowości, wyznań oraz kultur, a mimo to ? nieuznającego podziałów i przedkładającego dobro wszystkich nad śmieszne i niepotrzebne idee wyższości oraz granic, które istnieją tylko w naszych głowach.

Anna Baron / Mariacka.eu


Opublikowane w Aktualności, Historia Katowic i otagowane , ,